Polityka prywatności oraz plików cookies

                            Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies                                    na stronie https://www.sewerynkiedrowicz.com/

                                                                                                                                                   

     § 1
        Postanowienia  Ogólne 

a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
                             b. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.sewerynkiedrowicz.com/                                                          jest Seweryn Kiedrowicz, kontakt: contact@sewerynkiedrowicz.com
c. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
            d. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia,  że:
– zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem,
– zbierane dla wyznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

                                                                                                                                                                                 

 § 2
  Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę                                                                         Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona                                                                                                                                                         – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).                                                                                                                            Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

 

§ 3
 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

                               Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,                                                prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                                                 z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego,                                     w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: contact@sewerynkiedrowicz.com

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej https://www.sewerynkiedrowicz.com/ (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów                    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych,  zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                                  i prawach pokrewnych.